Skip to main content

Kulatá výročí československých dějin

Katedra historie FP TUL uskuteční v roce 2018 několik akcí, jimiž připomene významná kulatá výročí československých dějin, připadající na tento rok. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne od března do listopadu ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci cyklus přednášek pro veřejnost věnovaných letům 1918, 1938, 1948, 1968 a 1993 (viz přiložený seznam). Ve dnech 20. a 21. března 2018 se v budově P Technické univerzity v Liberci uskuteční odborný seminář „Občanská společnost v období Pražského jara 1968–1969“. Seminář je primárně určen studujícím katedry historie FP TUL, kteří připraví v rámci projektu odbornou vycházku po libereckých místech paměti spjatých s událostmi roku 1968. Tato vycházka bude zveřejněna na webu katedry historie, ve spojení s katedrou geografie FP TUL dojde též k vytvoření aplikace pro chytré mobilní telefony. Seminář má přispět k posílení obecných znalostí období Pražského jara, které jim mají pomoci při realizaci projektu. Účastnit se ho nicméně samozřejmě mohou všichni zájemci o moderní československé dějiny. Cílem výše uvedených akcí podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy je zprostředkovat popularizační formou aktuální poznatky historické vědy posluchačům Technické univerzity v Liberci i širší veřejnosti a přispět tím k posílení kolektivní historické a kulturní paměti v kontextu vnímání České republiky a libereckého regionu.

Semináře

Občanská společnost v období Pražského jara 1968–1969

Termín konání: 20. - 21. března 2018
Místo konání: budova P Technické univerzity v Liberci, Komenského 314/2, Liberec, místnost P 202
Program: PDF

Přednášky

Před sto lety – vznik Československa a Liberec v roce 1918

Termín konání: 6. března 2018 od 16.30 hod.
Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, malý přednáškový sál, 4. patro
Přednášející: Miloslava Melanavá (KHI FP TUL)
Příloha: Pozvánka - PDF, MAPA - JPG

Ukončení první světové války znamenalo rozbití dosavadních státoprávních a politických poměrů v Evropě. Jedním z důsledků byl i vznik moderního československého státu, vytvořeného Čechy a Slováky, kteří se k jeho tradici dodneška hlásí. Zcela jiný byl poměr většiny tehdejšího německého obyvatelstva. Přednáška přiblíží vývoj v Liberci, který patřil k důležitým centrům protičeskoslovenského odporu a stal se sídlem vlády jedné ze čtyř separatistických provincií, provincie Deutschböhmen. Přednáška se koná v rámci cyklu Kulatá výročí československých dějin, pořádaného katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018.

Rok 1938 z pohledu českých a polských historiků (diskutovat budou prof. Robert Kvaček z KHI FP TUL, prof. Andrzej Małkiewicz z Politologického ústavu Univerzity v Zelené Hoře a Jan Němeček z Historického ústavu AV ČR, v.v.i., moderuje prof. Jan Rychlík).

Pódiová diskuse proběhne v rámci zasedání výboru Polsko-české vědecké společnosti a přípravného výboru 1. kongresu českých polonistických studií v roce 2019, které hostí liberecká katedra historie.

Termín konání: úterý, 10. dubna. 2018, 16:30 hod. 
Místo konání: budova P Technické univerzity v Liberci, Komenského 314/2, Liberec, místnost P 202
Pozvánka: PDF

Rok 1938 byl v dějinách Československa bezesporu klíčovým. Mnichovská dohoda, resp. vídeňská arbitráž znamenala pro Československo nejenom ztrátu rozsáhlých území ve prospěch nacistického Německa, Polska a Maďarska a de facto předstupeň k jeho brzkému úplnému rozbití, ale i zlom ve vnitropolitickém vývoji. Významnou a z československého pohledu negativní roli přitom sehrálo Polsko. Události odehrávající se před osmdesáti lety dodnes představují kontroverzní téma v česko (resp. slovensko)-polské historické diskusi a nabízí různé možnosti interpretace. Cílem diskuse je podívat se bez emocí z různých úhlů pohledu (a to nejenom ryze českého a polského) na tyto události.

Diskuse se koná v rámci cyklu Kulatá výročí československých dějin, pořádaného katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, který byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018. Zároveň proběhne v rámci zasedání výboru Polsko-české vědecké společnosti a přípravného výboru 1. kongresu českých polonistických studií v roce 2019, které hostí liberecká katedra historie.

Před sedmdesáti lety – převzetí monopolní moci Komunistickou stranou Československa v únoru 1948

Termín konání: středa, 23. května. 2018, 16:30 hod.
Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, malý přednáškový sál, 4. patro
Přednášející: Prokop Tomek (Vojenský historický ústav v Praze)
Pozvánka: PDF

Málokterá událost dvacátého století tolik ovlivnila osudy miliónů obyvatel Československa. Přitom se snad až dnes Únoru 1948 dostává opožděné kritické pozornosti. Tématem přednášky je především objasnění mechanismů tohoto převratu, který zlikvidoval v této zemi na 42 let demokracii a jehož následky možná pociťujeme i dnes. Přednáška se koná v rámci cyklu Kulatá výročí československých dějin, pořádaného katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018.

Jaro, jež se nerozrostlo do léta – pokus o reformu sovětského modelu socialismu v Československu v roce 1968 a jeho potlačení

Termín konání: středa 10. října 2018 od 16.30 hod.
Místo konání: 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, malý přednáškový sál, 4. patro
Přednášející: Jaroslav Pažout (katedra historie FP TUL)
Pozvánka: PDF

Letos uplyne půl století od pokusu o zásadní reformu sovětského modelu socialismu v Československu a jeho násilného potlačení. Přednáška si klade za cíl přinést komplexní pohled na období Pražského jara 1968/69, přičemž se zaměří především na obnovu a všestranné aktivity občanské společnosti. Přednáška se koná v rámci cyklu Kulatá výročí československých dějin, pořádaného katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018.

Rozpad československé federace a vznik České republiky a Slovenské republiky v roce 1993

Termín konání: středa 14. listopadu 2018 od 16.30 hod.
Místo konání: 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, malý přednáškový sál, 4. patro
Přednášející: Jan Rychlík (ÚČD FF UK – KHI FP TUL)
Pozvánka: PDF

Přednáška si klade za cíl objasnit příčiny neúspěšného jednání o nové podobě česko-slovenského státoprávního uspořádání v letech 1990–1992. Vysvětluje rozdílná filozofická východiska české a slovenské politické reprezentace – Občanské demokratické strany a Hnutí za demokratické Slovensko – po volbách v červnu 1992 a jejich vzájemnou nekompatibilitu, která vedla s ohledem na princip zákazu majorizace ve Federálním shromáždění k zablokování funkčnosti státu. Za takové situace se obě reprezentace dokázaly dohodnout jedině na pokojném rozdělení federace na dvě zcela samostatné republiky. Přednáška se koná v rámci cyklu Kulatá výročí československých dějin, pořádaného katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018.