Skip to main content

Češi v Evropě

Technická univerzita v Liberci řeší spolu se Svazem důstojníků a praporčíků AČR o.s. (blíže viz www.sdap.cz ), jenž je nositelem grantu s Univerzitou Karlovou v Praze a s Ministerstvem obrany ČR grantový projekt „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“. Výstupem grantového projektu je multimediální učební pomůcka, která má mezipředmětový charakter a je určena podporu výuky na cca 5000 středních a základních školách.

Multimediální účební pomůcka pro základní a střední školy: DVD1 - instalační disk (6,5GB), DVD2 - datový disk (8,2GB)