Skip to main content

Přijímací zkoušky

Uchazeč o studium na katedře historie se podrobuje přijímacímu řízení na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Může volit mezi čtyřmi studijními programy.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách FP.