Skip to main content

Katalog starých tisků KVKLi

Katalogizace starých a vzácných tisků z fondu KVK v Liberci probíhá od r. 2001. Elektronický katalog se zjednodušeným záznamem o starých tiscích je k dispozici veřejnosti dříve, než bude publikován dokončovaný podrobný soupis tohoto fondu. Červeně zabarvené záznamy jsou již zpracovány.