Skip to main content

nekrolog Roberta Kvačka

| Aktuality

Zemřel prof. Robert Kvaček, emeritní člen katedry historie († 27. 4. 2024)

S velkou lítostí přinášíme smutnou zprávu o odchodu emeritního člena katedry historie a vědecké rady FP TUL prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. Tento významný historik, vysokoškolský pedagog a popularizátor dějin se narodil 5. července 1932 ve vesničce Dvorce u Jičína. Po maturitě na Lepařově gymnáziu v Jičíně v roce 1951 byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ke studiu historie. V roce 1956 začal působit jako asistent na Ústavu československých dějin, o jedenáct let později byl jmenován docentem.

Vedle knihy věnované cestě lorda Runcimana do Československa v roce 1938 Osudná mise (1958) vydal řadu dalších odborných i popularizačních textů věnovaných především meziválečné evropské politice a jejímu dopadu na Československo, mj. knihu Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933–1937 (1966). V období tzv. normalizace byl omezen jeho kontakt se studenty, nemohl navíc přednášet dějiny 20. století, což vedlo k prohloubení jeho zájmu o 19. století. Nadále nicméně publikoval např. o – pro meziválečné dějiny klíčovém – roku 1936 Historie jednoho roku (1976), pozornost též vyvolala jeho kniha Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za 2. světové války (1988).

V roce 1990 byl Robert Kvaček jmenován profesorem. Od té doby vydal celou řadu prací. Výrazně se zasloužil o popularizaci moderních dějin nejenom svými knihami spadajícími do kategorie literatury faktu (mj. s Dušanem Tomáškem v r. 1995 Causa Emil Hácha, v r. 1999 Obžalována je vláda a v r. 2001 Generál Alois Eliáš), ale i četnými mediálními vystoupeními a veřejnými přednáškami. Během svého dlouholetého působení na FF UK v Praze a od roku 1998 do roku 2018 též na katedře historie FP TUL výrazně ovlivnil řadu generací posluchačů, a to i díky svým nesporným rétorickým schopnostem. Jeho působení zvýraznila i tvorba učebnic či podíl na vzniku výukového DVD Obrazy z českých dějin 1914 až 2004.

Profesor Kvaček byl členem řady profesních a zájmových společností (mj. Učená společnost, Česko-slovenská komise historiků, Klub autorů literatury faktu), redakčních rad odborných periodik a vědeckých rad. Byl držitelem řady ocenění, mj. několikrát získal Cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu, v r. 2007 slovenskou Cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý přínos v oblasti literatury faktu a Cenu města Jičína, v r. 2015 vojenské vyznamenání Zlatá lípa a v r. 2018 Medaili města Liberce. V r. 2012 ho Technická univerzita v Liberci ocenila Zlatou medailí TUL, v r. 2016 mu Univerzita Pardubice udělila titul doctor honoris causa. V roce 2018 pak převzal od primátora Statutárního města Liberec Medaili města Liberec za mimořádné zásluhy v oboru historie.

Čest jeho památce.