zakončení předmětů V. Ulvra v ZS 19/20

Z vážných důvodů bude vyřizovat zápočty z předmětů ze zimního semestru 2019 Václava Ulvra tajemník katedry PhDr. Michal Ulvr, PhD. 

I v případě, že jste seminární práci odeslali na adresu Mgr. Ulvra a zatím neobdrželi zápočet, pošlete ji znovu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s doprovodnou informací, která bude obsahovat: 

-  přesnou zkratku předmětu 

-  přesné znění podmínek plnění zápočtu (případně zkoušky) rozsah normostran, poznámkový aparát, zadání atp.

Výuka Mgr. Václava Ulvra v LS

Mgr. Václav Ulvr nebude v letním semestru z vážných zdravotních důvodů vyučovat. Výuku DD3U převezme Mgr. Divíšek, a to jak pro prezenční studenty (čtvrtky 7:00-8:35 hod.), tak pro studenty kombinované formy studia (sobota 29. 2. 2020, 9.00-16:00 hod.). Výuka PV předmětu MC2B, resp. VN2 se ruší, vyberte si prosím případně jiný vypsaný povinně volitelný předmět.
Děkuji za pochopení
J. Pažout

HISTORICKÁ EXKURZE BERLÍN HLAVNÍ MĚSTO TŘETÍ ŘÍŠE - zrušeno

Termín: 9. 4. 2020 – 11. 4. 2020

Počet účastníků: 12 osob

Předběžná cena: 3 000 Kč (cena zahrnuje: ubytování, vstupy, průvodce + cestu do Sachsenhausenu a zpět)

Detailní informace a konečná cena budou zveřejněny do poloviny prosince.

Exkurze je určena studujícím, absolventům a sympatizantům KHI. Zájemci se přihlásí elektronicky u Kateřiny Portmann (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

PROGRAM

Sdělení pro studenty 1. ročníku, kurs Základy jazykovědy

Vzhledem k množícím se případům opisování v seminárních pracích ZAJ a ZJV upozorňuji, že jde o plagiát, tedy přestupek, který může být řešen až před disciplinární komisí děkana. Jak jsem již několikrát uvedl na přednáškách a zveřejnil na webu KČJL, je nutné dodržovat bibliografickou kázeň a řídit se příslušnými citačními normami ČSN-ISO.
Z právní literatury k tématu plyne, že záměrný plagiát je možné stíhat ještě tvrději (MU Brno, prof. Telec). Vyzývám proto ty studenty, kteří jsou si tohoto přestupku vědomi, aby svou práci okamžitě písemně stáhli a podali verzi novou, která by jim pomohla se těmto problémům vyhnout.
 
Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
vedoucí KČJL FP TUL

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1

© Katedra historie | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci