Skip to main content

Anna Habánová M.A., Ph.D.

odborný asistent, zástupkyně vedoucího katedry, tutorka prvních ročníků

Budova P, P-03027
tel: +420 48 535 4225
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

Ve zkouškovém období probíhají konzultace online nebo v pracovně P 3027 po předchozí domluvě.

V letním semestru 2023/24 jsou konzultace vypsány na úterý od 8:30 do 9:30 a dále po předchozí dohodě v pracovně P 3027 nebo online.

Profesní životopis

Zaměstnání

03/2002 – 03/2021 kurátorka sbírek Oblastní galerie Liberec
09/2006 – současnost katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, výuka předmětů z dějin umění a odborných předmětů směřujících do praxe v muzeologii zaměřené na specializovaná muzea umění - galerie

Vzdělání
2008–2013 - doktorské studium Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, téma disertační práce: Liberecko jako centrum česko-německé výtvarné kultury v 1. Polovině 20. století
1996–2002 - Filozofická fakulta Technické univerzity v Drážďanech, Německo, trojoborové studium, hlavní obor dějiny umění, vedlejší obory novověké a středověké dějiny. Diplomová práce „Die Bauskulptur am Prager Weitsdom von 1344 bis 1420".
1991–1996 - Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, dvojjazyčná českoněmecká větev

2012–2016  řešitelka projektu Ušlechtilá soutěž obou národů – dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Čechách 1920-1945, řešeného na TU v Liberci a podpořeného GAČR (P409/12/0756). www.metznerbund.cz 

2017–2019 spoluřešitelka projektu Nové realismy na československé výtvarné scéně s finanční podporou GAČR (17-06031S). Hlavním řešitelem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci (Mgr. Ivo Habán, Ph.D.). Spoluřešiteli jsou Masarykova univerzita (doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., Mgr. Helena Musilová) a Technická univerzita v Liberci (Anna Habánová, M.A., Ph.D., Prof. Keith Holz, PhD). www.novavecnost.cz

 

Publikace

 HABÁNOVÁ, Anna: Spelden in een hooiberg. Modern realistische stromingen in het artistieke leven van de Tsjechische laden en Slowakije 1918–1945. In: DIJKSTRA, Julia et al: Nové realismy. Tsjecho-slowaaks realisme 1918–1945. Zwolle, Waanders Uitgevers 2022, s. 34–49
HABÁNOVÁ, Anna: Tvorba německých umělkyň v Československu. In: CHLEBORÁDOVÁ, Bohuslava, et. al.: Umění v nouzi!? / Kunst in Not!? Teplice, Regionální muzeum v Teplicích 2020, s. 58–67
HABÁNOVÁ, Anna: „Er ist noch jung, die romantische Weltsicht bedeutet hier ein Stadium“ Willi Sittes sudetendeutsche Anfänge vor 1945. In: PHILIPSEN, Christian, et al.: Sittes Welt. Willi Sitte: Die Retrospektive. Leipzig, E. A. Seemann Verlag, s. 149–159
HABÁNOVÁ, Anna: Mezi krásou a pravdou. Staré realismy v českém výtvarném umění. In: HABÁN, Ivo (ed.): Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945. Praha, Národní památkový ústav 2019, s. 414–431
HABÁNOVÁ, Anna: Between Beauty and Truth. Old Realisms in Czech Art, in: HABÁN, Ivo (ed.): New realisms. Modern Realist Approaches across the Czechoslovak Scene, 1918–1945. Liberec, National Heritage Institute 2019, s. 414–431

HABÁNOVÁ, Anna: Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945, 1. vyd. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2016, ISBN 978-80-7494-322-5.

HABÁNOVÁ, Anna: Současné výtvarné umění jako obhajoba existence českých Němců, in: HABÁNOVÁ, Anna (ed.): Německočeská výstava Liberec 1906, 1. vyd. Liberec, Oblastní galerie Liberec 2016, s. 158–211. ISBN 978-80-87707-18-0.

HABÁNOVÁ, A.: Erwin Müller (1893–1978) (kat. výst.), Oblastní galerie Liberec, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2014. ISBN 978-80-7494-098-9.

Die Sudetendeutsche Kunstausstellung Dresden 1938. Zur Wahrnehmung deutsch-böhmischer Kunst in Sachsen am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, in: KROLL, F.-L., ŘEZNÍK, M., MUNKE, M.: Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung, Berlin 2014, s. 123–131.

HABÁNOVÁ, Anna a HABÁN, Ivo (edd.): Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Eine verlorene Generation? Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden, Liberec 2013.

HABÁNOVÁ, Anna (ed.): Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci, Řevnice – Liberec 2013,  ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁNOVÁ, Anna: Graz–Prag – Eine Achse der modernen Kunst. Wilhelm Thöny und seine Beziehungen zur Künstlergruppe „Mánes“ und zu der Prager Secession, in: STEINLE, C., HOLLER-SCHUSTER, G.: Wilhelm Thöny. Im Sog der Moderne (kat. výst.), Universalmuseum Joanneum, Graz 2012, s. 190–193.

Anna HABÁNOVÁ, Pomník Heinricha Liebiega pro Liberec, Fontes Nissae, Regionální historický sborník XIII, 2, Liberec 2012, s. 46-51.

Anna HABÁNOVÁ, Život po životě, Liebiegova obrazová sbírka a její život po roce 1904, in: Manfred GROSSKINSKY (ed.), Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg, Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega (kat. výst.), Museum Giersch, Frankfurt am Main 2012, s. 179–195.

Anna HABÁNOVÁ, Přeložení německých tříd Akademie výtvarných umění z Prahy do Liberce, Work in Progress, Tomáš VALEŠ (ed.), Brno 2011, s. 65–68.

Anna HABÁNOVÁ, "Edler Wettstreit der beiden Völker". Die Anfänge der Tätigkeit der Reichenberger Kreisgruppe des Metznerbundes, die Oktobergruppe und Erwin Müller, Umění LIX, 2011, č. 5, s. 415–426.

Anna HABÁNOVÁ, Otto Theodor W. Stein – představení života a díla jednoho z typických představitelů německo-česko-židovského umění první poloviny 20. století s možností uspořádání velké retrospektivní výstavy, in: Jana ORLÍKOVÁ (ed.), Mezery v historii. Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, Cheb 2010, s. 218–220

Anna HABÁNOVÁ, Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. století, Fontes Nissae, Regionální historický sborník XI, Liberec 2010, s. 75-107.

Anna Habánová, Historie liberecké výstavní haly Metznerbundu v Schückerstrasse 21, dnešní Pražské ulici, Fontes Nissae, Regionální historický sborník X/2009, s. 59–68.

Habánová, A., Otto Theodor W. Stein – představení života a díla jednoho z typických představitelů německo-česko-židovského umění první poloviny 20. století s možností uspořádání velké retrospektivní výstavy, in: Mezery v historii. Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění Cheb 2004 – 2009 

Habánová, A., Portrét není realita, ale filozofie a poznání, in: Fontes Nissae. Regionální historický sborník IX/2008, s. 109-142

Habánová, A., Otto Th. W. Stein (1877–1958) / Výběr z tvorby, katalog k výstavě, Liberec 2006
Strnadová, A., Mojmír Preclík (1031–2001) / Sochy, katalog k výstavě, Liberec 2005
Strnadová, A., Eduard Ovčáček / Výběr 1959 až 2005, katalog k výstavě, Liberec 2005
Strnadová, A., Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, katalog k výstavě, Liberec 2005
Strnadová, A., Berenika Ovčáčková / Serigrafie, katalog k výstavě, Liberec 2004
Strnadová, A., Petr Dillinger (1899–1954) / Výběr z grafické tvorby, katalog k výstavě, Liberec 2004
Strnadová, A., Ondřej Michálek / Tisky – příběhy, katalog k výstavě, Liberec 2004
Strnadová, A., Lucie Dvořáková / Ilustrace pro děti, katalog k výstavě, Liberec 2003
Strnadová, A., Lenka Vojtová Vilhelmová / Hlava a kyvadlo, katalog k výstavě, Liberec 2003
Strnadová, A., Josef Hýsek (1922–2000) / Obrazy, katalog k výstavě, Liberec 2003
Strnadová, A., Andrea Tachezyová / arytmie, katalog k výstavě, Liberec 2002
Strnadová, A., Bohumil Kubišta, in: DALBAJEWA, Birgit – BISCHOFF, Ulrich (Hg.): Die Brücke in Dresden 1905–1911, Köln 2001, s. 352.

Témata BP/DP

Činnost Galerie 50°47’55.9“N 14°57’22.6“E v kostele Panny Marie Sněžné v Andělské Hoře

Využití stálých expozic muzeí umění - galerií pro galerijní pedagogiku, anebo pro výuku dějepisu na ZŠ a SŠ

Pomníky padlým v první světové válce primárně v oblastech osídlených německým obyvatelstvem (monografická zpracování, dle geografického vymezení)

Historie domu 32/4 v dnešní Moskevské ulici

Státní nákupy uměleckých děl v meziválečném období

Historie libereckých lékáren

Témata k dějinám německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska, po dohodě, více témat

a umělecká historie širšího regionu 19. a první poloviny 20. století – po osobní domluvě

Informace pro studenty