Skip to main content

PhDr. Markéta Lhotová, Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-03025
tel: +420 48 535 4226
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

LS 2023/2024 čtvrtek 10.00-11.00 hod. (nutné oznámit e-mailem nejpozději do 9 hod. příslušný den)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Profesní životopis

  Odborné zaměření

  Liberecko 20. století, poválečné osídlování, události 1968–1969, kultura a stavební vývoj 60. a 70. let

  nacistická rasová persekuce, dějiny židovských komunit v pohraničí a jejich likvidace 1938–1945

  interpretace a využití obrazových pramenů, historie fotografie, fotografové Liberecka

  historie muzejnictví, tvorba sbírek, jejich uložení a ochrana

   

  Studia

  1976–1981 FF UK Praha, magisterské studium: obory historie, etnografie a folkloristika

  1984 FF UK Praha, rigorózní zkouška z obecné etnografie

  1984–1988 FF UJEP Brno, postgraduální magisterské studium muzeologie

  2009–2015 FF MU Brno, doktorské studium: obor Historie – české dějiny (disertační práce: Osud památek židovských obcí a spolků v letech 1938–1945 – na příkladu židovských obcí z oblasti Libereckého kraje).

   

  Zaměstnání

  1975–1976 Muzeum dělnického hnutí a Památník Antala Staška a Ivana Olbrachta v Semilech, referent – průvodce

  1981–1988, 1994 Státní židovské muzeu v Praze, kurátor sbírkového oddělení – sbírky z ghetta Terezín – a zpracovávání archivních materiálů Židovského ústředního muzea (1942–1945)

  1994–2018 Severočeské muzeum v Liberci, kurátor historického a etnografického oddělení – podsbírky Historická fotografie, Pohlednice, Negativy, Diapozitivy, Socialismus a Soudobé dějiny

  2007–2010, od 2013 Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta TU Liberec, katedra Historie – odborný asistent (2013–2019 externí výuka) – výuka muzeologie a vybraných kapitol moderních dějin

   

  Výzkumné projekty

  Externí spolupráce s Ústavem pro etnografii a folkloristiku na výzkumném úkolu „Etnické procesy v pohraničí – malé etnické skupiny v novoosídleneckém pohraničí“; 1977–1985

  Programový projekt MK ČR RK01P03OMG015 „Židé v Libereckém kraji“, řešitel, 2001–2003

  Programový projekt MK ČR RK01P03OMG014 „Historie a tvorba libereckých fotoateliérů“, další řešitel, 2001–2003

  Spolupráce na projektu UJEP Ústí n. L. (GAČR 409/04/0892) „Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914“, část věnovaná proměnám a postavení židovské menšiny, 2006–2008

  Programový projekt MK ČR DE07P04OMG016 „Rok 1968 v regionální dokumentaci“, řešitel, 2007–2010

  Projekt GA ČR, reg. č. P410-10-2399 „Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu“, hlavní řešitel, 2010–2015

   

  Výstavy

  Terezín v kresbách vězňů 1941–1945. Státní židovské muzeum v Praze, 1983, spoluautor PhDr. Arno Pařík

  Karel Fleischmann – život a dílo, Státní židovské muzeum v Praze, 1987, spoluautor PhDr. Jarmila Škochová

  SRPEN´68. Severočeské muzeum v Liberci, 1998

  Sametová revoluce v obrazech (fotografie K. Čtveráčka a M. Drahoňovského). Severočeské muzeum Liberec, 1999

  Židé na Liberecku. Severočeské muzeum v Liberci, 2001

  Zlatý věk libereckých pohlednic – Sbírka Gustava Seegera z let 1892–1905. Severočeské muzeum v Liberci, 28. 9. 2005 – 13. 11. 2005

  LIBEREC 1968. Severočeské muzeum v Liberci, 20. 8. 2008 – 19. 10. 2008, spoluautor PhDr. Jan Mohr

  Kabinet fotografie. Severočeské muzeum v Liberci, stálá expozice 2012–2013, spoluautor PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

  Rudolf Ginzel: Liberecká zákoutí. Severočeské muzeum v Liberci, 2012–2013, spoluautor Milada Dománková

  Ještěd ve fotografii. Severočeské muzeum v Liberci, 2013, spoluautor PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

  Synagogy v plamenech: křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Severočeské muzeum v Liberci, 2013 (i jako putovní výstava od 2013)

  Severočeské muzeum 1873–2013. Severočeské muzeum v Liberci, 2013, kolektiv autorů

  Fotograf Rudolf Ginzel (1872–1944). Severočeské muzeum v Liberci, 8. 10. 2014 – 1. 3. 2015, spoluautor Milada Dománková

  Německo-česká výstava Liberec 1906. Severočeské muzeum v Liberci, 2016, kolektiv autorů

  120 let libereckých tramvají. Severočeské muzeum v Liberci, 2017, kolektiv autorů

  Člen autorského kolektivu rozsáhlejších výstavních projektů pro zahraničí s tématikou holokaustu (USA a Kanada 1983-1986, Itálie 1982) a roku 1968 (Německo 2005, Polsko 2008-2009)

   

  Redakční činnost

  Redigování sborníků ze seminářů Židé v Čechách 1–3 (Liberec 2006, Nýrsko 2008, Tachov 2010) – spolu s V. Hamáčkovou a M. Hankovou

  Redakční rada z Českého ráje a Podkrkonoší

  Lektorování textů pro NPÚ a Fontes Nissae

   

 • Publikace

  Publikační činnost

  Monografie:

  KOBER, Jan, Markéta LHOTOVÁ, František PADRTA a Jan STRNAD. Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou. Jablonec n. N.: 2004.

  Hasil, Tomáš, Markéta LHOTOVÁ, Jindřich Marek, Martina Michalová a Jan ŠOLC. Srpen 1968 v Liberci. Liberec: Spacium, 2008.

  CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana a Markéta LHOTOVÁ. Liberec. Praha – Litomyšl: Paseka, 2010. Zmizelé Čechy.

  LHOTOVÁ, Markéta. Synagogy v plamenech: křišťálová noc 1938 v českém pohraničí. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci, 2013.

  LHOTOVÁ, Markéta (ed.). Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 2015.

  MELANOVÁ, Miloslava, Rudolf ANDĚL, Robert KVAČEK, Markéta LHOTOVÁ, Kateřina PORTMANN a Milan SVOBODA. Liberec. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Dějiny českých měst.

   

  Publikace k výstavám a katalogy:

  Terezín v kresbách vězňů 1941–1945. Katalog výstavy, text: Markéta PETRÁŠOVÁ a Arno PAŘÍK. Praha: 1983.

  Karel Fleischmann – osobnost a dílo. Katalog výstavy, text: Markéta PETRÁŠOVÁ a Jarmila ŠKOCHOVÁ. Praha: 1987.

  LHOTOVÁ, Markéta a Jan MOHR. Liberec 1968: publikace ke stejnojmenné výstavě v Severočeském muzeu v Liberci 20. 8. – 19. 10. 2008. Liberec: 2008.

   

  Odborné studie:

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. Společenský život Ukrajinců-Rusínů na Tachovsku. (Zpracováno na základě terénních výzkumů v obci Milíře, okres Tachov.) Sborník Okresního muzea v Tachově. 1981, 14, s. 23–30.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. Rodinné obřady a obyčeje Ukrajinců-Rusínů na Tachovsku. Český lid. 68/1981, 4, s. 214–222.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. Příchod ukrajinských přesídlenců z Rumunska na Tachovsko. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 1 Příchod do pohraničí. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. Praha: 1981, s. 58–61.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. Ukrajinská etnická skupina na Tachovsku. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 2 Charakteristické rysy jednotlivých osídleneckých skupin. Zpravodaj KSVIEF. Praha: 1982, s. 86–92.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta: Vývoj ukrajinské etnické skupiny během 30 let života v pohraničí. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 5 Proměny, kterými procházely jednotlivé skupiny osídlenců. Zpravodaj KSVIEF. Praha 1983, s. 29–33.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. K otázce stabilizace obyvatelstva v ukrajinských lokalitách na Tachovsku. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Sv. 6 Obraz současné pohraniční vesnice, Zpravodaj KSVIEF. Praha: 1983, s. 41-46.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. Art in the Concentration Camp of Terezín. Judaica Bohemiae. 1985, XXI, 1, s. 50-61.

  PETRÁŠOVÁ, Markéta. Ukrajinci-Rusíni na Tachovsku a Chebsku: integrační proces lokální společnosti. In: Etnické procesy 4: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945 (Společnost a kultura). Sborník referátů přednesených na konferenci s mezinárodní účastí konané ve dnech 5.–8. listopadu 1984 v Sobotíně, okr. Šumperk, část 3.Praha: 1986, s. 129–152.

  PETRÁŠOVÁ,Markéta: Collections of the Central Jewish Museum (1942–1945). Judaica Bohemiae. 1988, XXIV, 1, s. 23–38.

  LHOTOVÁ, Markéta. Die Besiedlung des tschechischen Grenzgebietes nach dem Jahr 1945 / Osídlování českého pohraničí po roce 1945. Museum Bulletin Muzeum č. 7: Zeitgeschichte im Museum / Soudobé dějiny v muzeu. 7. Tagung bayerischer, tschechischer und sächsischer Museumfachsleute, Nürnberg, 16.-18. September 1998 / 7. konference bavorských, českých a sasských muzejních pracovníků, Norimberk, 16.-18. září 1998, München – Liberec – Chemnitz: 1999, s. 141–148.

  LHOTOVÁ, Markéta. Příspěvek k historii židovských komunit na Jablonecku a Liberecku v období 1938–1939. Fontes Nisae. 2002/III, s. 104–120.

  LHOTOVÁ, Markéta. Judaika z oblasti Libereckého kraje. Sborník Severočeského muzea – Historia 12. 2002, s. 13–23.

  LHOTOVÁ, Markéta. Osud jabloneckých a libereckých Židů ve vztahu k mladoboleslavským transportům. Sborník z konference: Protinacistický odboj v Pojizeří. Mladá Boleslav: 2003, nestr.

  LHOTOVÁ, Markéta. Wilhelm Stiassny (1842 Bratislava – 1910 Bad Ischl). Sborník Severočeského muzea – Historia 13. 2004, s. 42–52.

  LHOTOVÁ, Markéta. Zlatá epocha libereckých pohlednic. Sborník Severočeského muzea – Historia 14. 2006, s. 34–61.

  HAMÁČKOVÁ, Vlastimila a Markéta LHOTOVÁ. STIKO Liberec a osud majetku židovských obcí a spolků. In: Židé v Čechách, sborník ze semináře konaného v říjnu 2006 v Liberci. Praha: 2007, s. 207–225.

  LHOTOVÁ, Markéta. Židé mezi Čechy a Němci od poloviny 19. století do roku 1938 (v libereckém regionu). In: Identita versus integrita II: spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa, příspěvky z mezinárodní konference, která se konala ve dnech 25. a 26. 4. 2007 v Horské synagoze v Hartmanicích. Plzeň: 2007, s. 179–191.

  LHOTOVÁ, Markéta. Asimilace nebo nacionalizace – základní dilema židovských komunit v druhé polovině 19. století a jeho odraz ve spolkovém životě. In: KAISEROVÁ, Kristina a Jiří RAK (eds.). Nacionalizace společnosti v Čechách 18481914. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 418–449.

  LHOTOVÁ, Markéta. Letáky a plakáty ze srpna 1968 ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Sborník Severočeského muzea v Liberci – Historia 15. 2008, s. 78–112.

  LHOTOVÁ, Markéta a Otokar SIMM. Adolf Gahler 1866-1919. In: Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 7, 2008, s. 107–118.

  LHOTOVÁ, Markéta. Carl König a liberecká synagoga: Carl König and the Liberec synagogue. Fontes Nissae = Prameny Nisy. 2010, 113–152.

  LHOTOVÁ, Markéta. Srpen 1968 – fotografie jako výzkumný pramen. Sborník Severočeského muzea = Acta Musei Bohemiae Borealis. Historia 16. 2010, 123–140.

  LHOTOVÁ, Markéta. „Liberec 1968“. Ein Forschungs- und Ausstellungsprojekt. / „Liberec 1968“: výzkumný a výstavní projekt. In: Museum Bulletin Muzeum 18.: 1969/2009. 20 Jahre friedliche Revolution. Chance und Verpflichtung für die Museen. / 1989/2009. 20 let pokojné revoluce. Šance i povinnost pro muzea. 18. Internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberöstereichischer und sächsischer Museumsfachleute, Bautzen, 20. bis 22. September 2009. / 18. mezinárodní konference bavorských, českých, hosnorakouských a saských muzejních pracovníků, Budyšín, 20. až 22. září 2009. Chemnitz 2010, s. 39–48.

  HAMÁČKOVÁ, Vlastimila a Markéta LHOTOVÁ. Charakteristika fondu Stiko Reichenberg v Rakouském státním archivu ve Vídni. Židé v Čechách 3. Praha: 2011, s. 164–175.

  LHOTOVÁ, Markéta. Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg – reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru: Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg - reconstitution of community life in Sudetenland by the Austrian standard. Fontes Nissae = Prameny Nisy. 2012, 13(2), 2-13.

  HAMÁČKOVÁ, Vlastimila a Markéta LHOTOVÁ. Die Liquidation der jüdischen Organisationen in den anektierten Grenzgebieten im Lichte der Materialen des Stiko Reichenberg. I–II. Judaica Bohemiae. 2014, XLIX, 2, s. 45–72; 2015, L, 1, s. 43–60

  LHOTOVÁ, Markéta. Výstava na fotografiích, fotografie na výstavě. In: HABÁNOVÁ Anna (ed.). 1906: německočeská výstava Liberec = deutschböhmische Ausstellung Reichenberg. Liberec: Oblastní galerie, 2016, s. 90–99.

  LHOTOVÁ, Markéta. Život mimo křesťanskou komunitu – Česká Lípa a Židé. In: ADAMOVIČ, Jiří, Jana BLAŽKOVÁ, Marek ĎURČANSKÝ, et al. Česká Lípa: město na Ploučnici. Česká Lípa: Město Česká Lípa, 2018, s. 454-465.

  LHOTOVÁ, Markéta. Negativy a diapozitivy ve sbírce Severočeského muzea. Sborník Severočeského muzea = Acta Musei Bohemiae Borealis. Historia 18-19. 2018, 227-242

 • Výuka

  úterý 10.40-15.55

   

 • Témata BP/DP

  BP

  Dějiny muzeí – případové studie vybraných institucí či větších dlouhodobě vytvářených sbírkových celků

  Muzealizace a prezentace vybraného tématu v komparaci českých a zahraničních muzeí

  Soudobá muzealizace – návrh na selekci a tezauraci vybrané problematiky soudobých dějin

   

  BP, DP

  Historie židovských komunit – případové studie vybraných lokalit

  Město na hranici – historie vybraných lokalit na hranici protektorátu a sudetské župy v období 1938-1945, zejména zaměření na řešení migrací v letech 1938-1939

   

  DP

  Orální historie jako metoda zkoumání soudobých dějin – případové studie ze soudobé historie Liberecka a pohraničí