Skip to main content

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

zaměstnanec

Budova P, P-03026
tel: +420 48 535 4226
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

ZS 23/24

středy v liché týdny od 10.40 do 11.30 hod

 

 

 • Profesní životopis

  Narodil se 26. listopadu 1954 v Praze.  Po maturitě na gymnáziu v Praze v r. 1974  vystudoval v letech 1974-1979 obor národopis - dějepis na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde promoval v r. 1979. V letech 1979-1984 absolvoval vědeckou aspiranturu v Ústavu pro folklor Bulharské akademie věd v Sofii, kde v roce 1985 získal titul kandidáta věd (ekvivalent nynějšího PhD).  V roce 1997 se habilitoval pro obor české dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal vědecko-pedagogickou hodnost docent. V roce 1998  v Historickém ústavu Akademie věd České republiky obhájil disertační práci o slovensko-českých vztazích a byla mu udělena vědecká hodnost doktora historických věd (DrSc.) pro obor československé dějiny. V roce 2003 byl na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován prezidentem České republiky řádným profesorem pro obor českých dějin. V roce 2014 mu Univerzita Sv. Klimenta Ochridského v Sofii udělila čestný doktorát z historie (dr. h. c.).

  Jan Rychlík se zabývá politickými, hospodářskými a sociálními dějinami střední a východní Evropy a Balkánu. V letech 1984-1985 pracoval v Záhorském muzeu v Skalici (Slovensko), v letech 1985-1990 v Zemědělském muzeu Ústavu vědecko-technických informací pro zemědělství (ZM ÚVTIZ) v Praze, od roku 1991 do roku 2018 byl zaměstnán v Masarykově ústavu a Archívu Akademie věd České republiky. Současně od roku 1992 externě a od roku 1998 řádně působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší české a slovenské dějiny, a od roku 2011 také na Fakultě přírodovědné a humanitně-pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde přednáší české a světové dějiny 19. a 20. století. Je členem Česko-slovenské komise historiků a členem předsednictva Polsko-české vědecké společnosti (Polsko-czeskie Towarzystwo Naukowe).

 • Publikace

  Hlavní práce:

  Etnos i folklor (bulharsky) (Sofia 1997)

  Češi a Slováci ve 20. století. (2 díly). I. díl AEP Bratislava 1997, II. díl AEP Bratislava 1998 (2. rozšířené vydání Vyšehrad, Praha 2012, 3. Vydání Vyšehrad 2015)

  Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992 (AEP Bratislava 2002; 2. vydání Vyšehrad, Praha 2012)

  Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007

  Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. ÚSD AV ČR, Praha 2012

  Spoluautor následujících monografií a syntéz:

  The End of Czechoslovakia (Central University Press, Budapest 1995)

  Dějiny Bulharska, NLN Praha 1999 (2. vyd. 2002, 3. vydání 2016)

  Dějiny Makedonie, NLN, Praha 2003 (vyšlo také makedonsky)

  Dějiny Srbska (- spolu s Janem Pelikánem a kol. NLN. Praha 2004)

  Dějiny Chorvatska (NLN 2007)

  Istorija na Čechija (bulharsky, spolu s Vladimírem Penčevem, vyšlo také makedonsky), Paradigma, Sofia 2010, Dějiny Slovinska, NLN Praha 2011)

  Od minulosti k dnešku – české dějiny (spolu s Vladimírem Penčevem, Vyšehrad, Praha 2013, 2. vydání 2018)

  Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1947 (spolu s manželkou Magdalénou Rychlíkovou, Vyšehrad, Praha 2016)

  1918 – rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, Vyšehrad, Praha 2018

 • Výuka

  PO každé: 14.20-15.50 DDC/DDCE H53 | 16.10-17.40 CSM S3B | 18.00-19.30 RDS
  PO liché: 12.30-14.00 DDC/DDCE K416