Skip to main content

Mgr. Petr Freiwillig Ph.D.

externista

Budova P, P-03025
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

via e-mail

Profesní životopis

Odborné zaměření

 • průmyslové dědictví a technické památky
 • hospodářské dějiny 18. a 19. století
 • moderní architektura
 • památková péče

Vzdělání

 • 1995–1999: Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci
 • 2005–2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Historie (Bc.)
 • 2010–2012: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL, obor Historie (Mgr.)
 • 2013–2017: Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (Ph.D.)

Profesní curriculum

 • 2009 – dosud: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště vLiberci (garant území, specialista technických památek, vedoucí oddělení specialistů, vedoucí odboru péče o památkový fond, zástupce ředitele)
 • 2004–2008: INKO trade, s. r. o. (technik, provozní ředitel)
 • 2000–2004: ČSAD Liberec, a. s. (vedoucí skladu, samostatný referent zásobování, přepravy, spedice)
 • 1999–2000: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (technik oddělení evidence nemovitého majetku)
Publikace

Výběrová bibliografie

Publikace

 • KARPAŠ, R. (ed) – FREIWILLIG, P. et al. Jizerské hory 4. O historii a umění do roku 1813. Liberec: Roman Karpaš RK, 2019. ISBN  978-80-87100-43-1.
 • FREIWILLIG, P. Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku. Liberec: Roman Karpaš RK, 2017, 168 s. ISBN 978-80-87100-37-0.
 • FREIWILLIG, P. Odpadní přádelna Karl Bienert junior v Bílém Potoce/The Karl Bienert jr. spinning mill in Bílý Potok (Weissbach). In: MATĚJ, M. – RYŠKOVÁ, M. – GUSTAFSSON, U. I. (eds.) et al. Technical monuments in Norway and the Czech republic/Technické památky v Norsku a České republice. Ostrava: NPÚ, ÚOP v Ostravě, 2016, s. 164–171. ISBN 978-80-85034-89-9.
 • SOLAŘ, M. – ŠLAPETA, V. – VŠETEČKA, P. – KSANDR, K. – FREIWILLIG, P. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století. Edice odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 64. Brno: Metodické centrum moderní architektury v Brně/NPÚ, 2015, s. 49–57. ISBN 978-80-7480-036-8.
 • FREIWILLIG, P. Jutové závody ve Višňové – společné dílo saských tvůrců. In: POPELOVÁ, L. – BRANKOV, N. (eds.). Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2015, s. 20–28. ISBN 978-80-01-05738-4.
 • FREIWILLIG, P. – KOLKA, M. Pily Jizerských hor. In: KARPAŠ, R. (ed.) – HUŠEK, J. et al. Jizerské hory, 3. díl. O lesích, dřevu a ochraně přírody. Liberec:  Roman Karpaš, RK, 2014, s. 378–412. ISBN 978-80-87100-26-4.
 • ŠTERNOVÁ, P. (ed.) – ČERNÁ, R. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Okres Liberec, Lu-Ž. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2014. ISBN 978-80-87810-01-9.
 • ŠTERNOVÁ, P. (ed.) – FREIWILLIG, P. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Město Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2013. ISBN 978-80-87810-00-2.
 • FREIWILLIG, P. Technické stavby Frýdlantska, Dopravní stavby a objekty, cihlářství a cihelny, zámecký pivovar. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2011, 127 s. ISBN 978-80-904852-2-8.

 Studie a články

 • FREIWILLIG, P. Textil na severu. INTRO, 2019, č. 8, s. 116–121. ISSN 2570-7744.
 • FREIWILLIG, P. Vodní elektrárna v Liberci-Rudolfově jako unikátní technické dílo. Bulletin České společnosti pro mechaniku, 2018, č. 2, s. 26–35. ISSN 1211-2046.
 • FREIWILLIG, P. Linearita a kontinuita. Příspěvek k výzkumu průmyslové krajiny na příkladu Frýdlantska, Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, č. 5, s. 515–528. ISSN 1210-5538.
 • FREIWILLIG, P. – HRDOUŠEK, V. Tři obloukové železobetonové mosty se zavěšenou mostovkou v okrese Liberec, Beton TKS, 2016, roč. 16, č. 4, s. 78–81. ISSN 1213-3116.
 • FREIWILLIG, P. Silniční mosty u Spálova jako ukázka meziválečného mostního stavitelství. Na kolech do světa. Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří- Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 17. Semily/Turnov/Jičín: Státní okresní archiv Semily/Pekařova společnost Českého ráje v Turnově: 2016, s. 162–169. ISBN 978-80-86254-33-3.
 • FREIWILLIG, P. Bourání paměti. Zpráva o pokračujícím ztenčování industriální kulturní vrstvy v Libereckém kraji, léta 2010–2015. Fontes Nissae, 2015, roč. 16, č. 2, s. 68–78. ISSN 1213-5097.
 • FREIWILLIG, P. – KOLKA, M. Výběr z nechtěného. Příklady industriálních staveb v Libereckém kraji, zdemolovaných mezi lety 2010 a 2015. Fontes Nissae, 2015, roč. 16, č. 2, s. 79–93. ISSN 1213-5097.
 • FREIWILLIG, P. Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci. Příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů, Průzkumy památek, 2014, roč. XXI, č. 2, 117–138. ISSN 1212-1487.
 • FREIWILLIG, P. – HRDOUŠEK, V. Silniční mosty u Spálova, Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 4, s. 57–59. ISSN 12133116.
 • FREIWILLIG, P. Vývoj cihlářských pecí na příkladu Frýdlantska. In: Vesnické technické objekty V. Sborník referátů ze semináře. Vysoké Mýto: Regionální museum ve Vysokém Mýtě, 2014, s. 88–98. ISBN 978-80-904401-5-9.
 • FREIWILLIG, P. Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově, Zprávy památkové péče, 2013, roč. 73, č. 3, s. 237–245. ISSN 1210-5538.
 • KOLKA, M. – FREIWILLIG, P. Stavební podoba a vývoj vodní pily čp. 21 v Oldřichově v Hájích v kontextu historie zpracování dřeva v Jizerských horách, Fontess Nisae/Prameny Nisy 2012, roč. XIII, č. 2, s. 52–65. ISSN 1213509-7.
 • FREIWILLIG, P. Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou, Zprávy památkové péče, 2010, roč. 70, č. 4, s. 260–267. ISSN 1210-5538.
 • FREIWILLIG, P. Schneiderova vila v Jablonci nad Nisou. In: Památky Libereckého kraje, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2009. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2009, s. 32–39. ISBN 978-80-903934-4-8.

Výzkumné projekty

 • 2015–2016 spoluřešitel projektu financovaného z FM EHP realizovaného NPÚ, ÚOP v Ostravě a Riksantikvaren Oslo, Norsko, „Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví (zkoumání, vyhodnocení a prezentace vybraných témat)“
 • 2012–dosud spoluřešitel Výzkumného cíle Národního památkového ústavu „Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století (Průzkumy průmyslového dědictví)“
 • 2009–2011 spoluřešitel Výzkumného úkolu Národního památkového ústavu č. 401 „Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví“