Skip to main content

Mgr. Markéta Filla, Ph.D.

externista

Budova P, P-03025
email: filla.marketa(at)gmail.com


Konzultační hodiny

via e-mail

 • Profesní životopis

  ZAMĚŘENÍ

  • Soudobé dějiny po roce 1945, Československo

  PROFESNÍ PŮSOBENÍ

  • 2021–nyní: učitelka dějepisu a společenskovědních předmětů, ZŠ Poznávání, s. r. o.
  • 2017–2022: externí seminární výuka, Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technická univerzita Liberec
  • 2016–2017: seminární výuka, Historický ústav Filozofické fakulty, Univerzita Hradec Králové
  • 2015–2021: zástupkyně ředitelky/učitelka dějepisu a společenskovědních předmětů, VĚDA základní škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

  VZDĚLÁNÍ

  • 2014–2022: Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta; doktorské studium Historické vědy: České a československé dějiny
  • 2015 Heinrich Heine Universität Düsseldorf – Institut für Geschichtswissenschaft (studijní stáž)
  • 2013–2014 Pädagogische Hochschule WIEN (program Erasmus)
  • 2011–2014: Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, navazující Mgr. studium (N 7504) Učitelství pro střední školy: Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy; Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – základy společenských věd
  • 2008–2011: Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Bc. studium Specializace v pedagogice (B 7507): Historie se zaměřením na vzdělávání; Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

  PROJEKTY

  • Pilotní výuka badatelské učebnice Dějepis 6, nakladatelství Fraus
  • Dějepis+
  • "Böhmisch-sächsische Literaturlandschaft. Vielfach nutzbare interaktive Karte – LIS", Katedra historie FP, Technická univerzita, Liberec.; Mitteleuropazentrum für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften, Dresden, Německo.
  • "Die Rolle der tschechoslowakischen Nachrichtendienste in Österreich während des Kalten Krieges", Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen Forschung, Graz, Rakousko.
  • "Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)", Ústav pro studium totalitních režimů, Praha.
  • "Vynálezci a podnikatelé v českých zemích: Vladimír Svatý", Výzkumný ústav textilních strojů, Liberec.
  • "Vyrovnání se s minulostí v ČR". Vedoucí projektu Roman David Ph.D., Department of Sociology and Social Policy, Lingnan University, Hong Kong, Čína.
  • "Československo–rakouská hranice v době tzv. studené války", Katedra historie FP, Technická univerzita, Liberec.


   

 • Publikace

  PUBLIKACE

  • TĚTHALOVÁ, Markéta. Rezidentury Hlavní správy rozvědky v německy hovořících zemích v dochovaných dokumentech, in: Marginalia Historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 9(2/2018), s. 127-147. ISSN 1804-5367.
  • TĚTHALOVÁ, Markéta. Knihou proti komunismu. Rozhovor s Franzem Olbertem, organizátorem (nejen) knižní podpory československých duchovních. In: Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů. Roč. 11, č. 4. Praha: Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky, 2017, s. 35–38. ISSN 1802-8241.
  • STEJSKALOVÁ, Květa, KRAUS, Ivo ŠOLCOVÁ, Alena, ŠVIHÁLEK, Milan, DVOŘÁK, Josef, TĚTHALOVÁ, Markéta, VÁCLAVÍK, Miroslav a FRANC, Martin: Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. Svazek třetí, Heyrovský, Dolejšek, Svoboda, Wichterle, Svatý, Holý., Praha 2017. ISBN:978-80-7551-046-4.
  • TĚTHALOVÁ, Markéta: Jan Ptáčník v období dvou totalit, in: BOŠTÍK, Pavel, – HORÁK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaroslav – STURZ, Zbyněk: České, slovenské a československé dějiny 20. století X., Ústí nad Orlicí 2015. ISBN:978-80-7405-391-7.
  • TĚTHALOVÁ, Markéta: Josef Kryslička – z partyzána "teroristou", in: Fontes Nissae. Prameny Nisy 2015/I., Liberec 2015. ISSN:1213-5097.
  • VYBÍRALOVÁ, Eva, TĚTHALOVÁ, Markéta. "Christliche Rache": Hilfen sudetendeutscher Christen für die katholische Kirche in der kommunistischen Tschechoslowakei = "Křesťanská pomsta": pomoc sudetoněmeckých křesťanů katolické církvi v komunistickém Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. ISBN 978-80-88292-62-3.
    

  RECENZE

  • TĚTHALOVÁ, Markéta. OKTÁBEC, Karel a ANDONOV, Radek. Vojenská vzpoura v Rumburku 1918. Od Rumburku po Nový Bor. [recenze], in: Fontes Nissae. Prameny Nisy. 2018/1. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1802-8241. 
  • TĚTHALOVÁ, Markéta. LHOTOVÁ, Markéta (ed.). Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému. [recenze], in: Fontes Nissae. Prameny Nisy. 2018/1. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1802-8241.
  • TĚTHALOVÁ, Markéta: KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti. "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. [recenze], in: Fontes Nissae. Prameny Nisy. 2015/II., Liberec 2015. ISSN:1213-5097.