Skip to main content

SPRÁVNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI "Náhradní způsob plnění studijních povinností" ve STAGu

Žádost o Náhradní způsob plnění studijních povinností lze podat POUZE V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH, pokud se student/ka nemůže ze závažných důvodů (zdravotních, osobních, sportovní reprezentace) osobně účastnit povinné výuky v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem daného akademického roku.

1. Žádost lze podat pouze v prvních dvou týdnech semestru (tj. v ZS od 26. 9. do 9. 10. 2022 / v LS od 27. 2. 2023 do 12. 3. 2023 )! Žádost podána po tomto termínu NEBUDE kladně vyřízena!

2. Student musí řádně uvést odůvodnění podání žádosti.

3. Student musí uvést jednotlivý předmět zvlášť, u kterého žádá o náhradní způsob plnění (tj. pro každý předmět musí být podána nová žádost). Student zároveň musí uvést jméno vyučujícího, který se má vyjádřit k jeho žádosti/předmětu.

(např. O náhradní plnění studijních povinností žádám u předmětu:  Zimní sportovní kurz (KTV/ZSK) - garant a vyučující: PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.)

4. Vyučující daného předmětu uvede popis náhradního způsobu plnění studijních povinností, který je student/ka povinný/á plnit v plném rozsahu.