Skip to main content

Mgr. Kateřina Portmann Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-03027
tel: +420 48 535 4236
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

 Dle dohody po e-mailu.

 • Profesní životopis

  Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. (nar. 1976)

  Odborně se zabývá především problematikou československých dějin ve 20. století a světovými dějinami v kontextu československých dějin tohoto období. V roce 2006 ukončila doktorandské studium na FF UHK obhájením disertační práce na téma „Činnost mimořádných lidových soudů. MLS Česká Lípa, Liberec a Litoměřice“. Žije střídavě v české republice a Rakousku.

  V rámci doktorského studia i následujícího výzkumu absolvovala řadu dlouhodobých i krátkodobých studijních pobytů v Rakouské republice, Spolkové republice Německo a Švýcarsku. V kontextu pedagogické práce působila jako hostující přednášející na univerzitě v rakouském Klagenfurtu, dále absolvovala krátkodobé zahraniční pedagogické pobyty (Rakousko, Německo, Slovensko)

  Na katedře historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL zajišťuje výuku především kurzů moderních a soudobých dějin (včetně historických exkurzí). Vede bakalářské, diplomové práce a studentské projekty k tomuto období se vztahující.

 • Publikace

   

  Granty, projekty (od r. 2011)

   

  2019 - 2021„Místa paměti“ – po stopách bývalých libereckých spoluobčanů II., hlavní řešitelka

  od 2018, odborná spolupracovnice projektu GAČR „Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939“ (GA ČR, č. 16-11252S)

  2018, spoluřešitelka grantového projektu MŠMT zřízeného pro veřejné vysoké školy k připomínce významných státních výročí v roce 2018: „Kulatá výročí československých dějin“

  2013–2014, spoluřešitelka projektu Žité dějiny (pamětnická setkání v Liberci) (Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus Innovati, http://khi.fp.tul.cz/cs/veda-avyzkum/studentske-projekty/zite-dejiny [29. 3. 2018])

  2017–2018, SGS, „Místa paměti“ – po stopách bývalých libereckých spoluobčanů, hlavní řešitelka

  2012–2013, SGS, „Aktivity tajných služeb na československo-rakouských hranicích v letech 1945–1989“, hlavní řešitelka

  2011–2013, spoluřešitelka projektu „Die Rolle der tschechoslowakischen Geheimdienste in Österreich 1945–1989“ (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen – Forschung)

   

  Publikační činnost

   

  Monografie

  KOČOVÁ, Kateřina – RADVANOVSKÝ, Zdeněk – SUCHÁ, Jitka: Mimořádný lidový soud Liberci a Litoměřicích v letech 1945–1948. Ústí Nad Labem 2001

  Redakce kolektivních monografií

  Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989. Kateřina Lozoviuková – Jaroslav Pažout a kol., Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci Praha – Liberec, 2017.

  „Nechtění“ spoluobčané. Skupina obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z poltických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. Jaroslav Pažout – Kateřina Portmann a kol., Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci Praha – Liberec, 2018.

   

  Kapitoly v kolektivních monografiích, studie (výběr)

  PORTMANN, Kateřina: „Jednou Němec. Vždycky Němec.“ Německy mluvící obyvatlestvo v Československu po druhé světové válce, in: PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, et. al.: „Nechtění“ spoluobčané. Skupina obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z poltických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. Praha – Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci 2018, s. 28–42.

  PORTMANN, Kateřina – SLADKÝ, Ondřej: Místa paměti“. Po stopách bývalých libereckých spoluobčanů. Příběh Anny Rosenbachové a její rodiny Fontes Nissae XIX/2018, s. 46–61.

  PORTMANN, Kateřina: Liberec po druhé světové válce. Únor 1948 a padesátá léta 20. století. Od Charty 77 k „sametové revoluci“. Od nesvobody ke svobodě. „Sametová revoluce“ v Liberci, in: MELANOVÁ, Miloslava, et al.: Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 326–358, 409–429.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Poválečný Liberec – město v pohraničí, in: LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – PAŽOUT, Jaroslav, et al.: Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989, Praha – Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci 2017, s. 18–40.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Politická propaganda a československý film v 50. letech 20. století, in: PAŽOUT, Jaroslav, et al.: Informační boj o Československo/v Československu (1945–1989), Praha – Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci 2014, s. 224–235.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina– BACHER, Dieter – LESIAK, Philipp: Wissen ist (ökonomische) Macht. Aspekte der Wirtschaftsspionage in Österreich während der ersten Hälfte des Kalten Krieges 1945–1969, in: SCHÖPER, Gerald –STELZL-MARX,Barbara, et al.: Wirtschaft. Macht. Geschichte. Brüche und Kontinuitäten im 20. Jahrhundert, Graz, Leykam 2013, s. 419–435.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – KMOCH, Pavel.: Zakázané láska. Trestní postih milostných vztahů v letech 1935 – 1948, in: MÄRC, Josef et al.: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování, Ústí nad Labem , Univezita Jana Evangelisty Purkyně 2010, s. 113–133.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Nationale Neudefinition durch Vertreibung – Die Abrechnung mit NS-Verbrechern und Kollaborateuren in den böhmischen Ländern, in: VON LINGEN, Kerstin, et al.: Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa nach 1945. Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis, Zürich – München – Wien – Padeborn, Schöningh 2009, s. 298–313.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Grenzüberschreitungen und Sanktion. Die Wahrnehmung der Grenze in den tschechischen Gerichtsakten, in: LOZOVIUK, Petr: Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des, Leipzig 2009, s. 113–120.

  LOZOVIUKOVÁ,  Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian von  - DVOŘÁK, Tomáš -  KOVAŘÍK, David et al.:  Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno  2009, s. 114–151.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina - ŠTOPPEROVÁ, Lenka, Oblastní sběrné středisko v Liberci a odsun Němců. Fontes Nissae X/2009, s. 87–120.

  KOČOVÁ, Kateřina: Die Tätigkeit der Außerordentlichen Volksgerichte in den böhmischen Ländern 1945– 1948 und die Ahndung von Holocaust-Verbrechen, in: HALBREINER, Heimo – KURETSIDIS-HAIDER, Claudia: Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis den Haag, Graz 2007, s. 192–200.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Ghetto Terezín a Mimořádný lidový soud v Litoměřicích, in: Židé v Čechách. Praha 2007, s. 71–95.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Malá pevnost Terezín a MLS Litoměřice v roce 1948, in: Svět historie. Historikův svět. Liberec 2007, s. 517–540.

  LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Mimořádný lidový soud v České Lípě. Liberec, Fontes Nissae VIII/2007, s. 125–149.

  KOČOVÁ-LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němečtí antifašisté na Liberecku, in:…i oni byli proti. Ústí nad Labem 2007, s. 307–318.

  LOZOVIUKOVÁ-KOČOVÁ, Kateřina – RUDORFF, Andrea: Kratzau I (Chrastava – Bílý Kostel), in: Der Ort des Terrors. Geschichte der Nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 6 Natzweiler – Groβ-Rosen – Stutthof (Hrsg. von Wolfgang Benz – Barbara Diesel). München 2007, s. 364–367.

  KOČOVÁ, Kateřina: Trestní spisy Mimořádného lidového soudu v Liberci jako pramen k dějinám II. světové války. Praha, Documenta Pragensia, 2006 s. 547–581.

  KOČOVÁ, Kateřina – Kučera, Jaroslav: „Sie richten statt unser und deshalb richten Sie hart“ Die Abrechnung mit deutschen Kriegsverbrechern in der Tschechoslowakei, in: FREI, Norbert et al.: Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, hg. v., Göttingen 2006, s. 438 – 473.

  KOČOVÁ, Kateřina: Die Außerordentlichen Volksgerichte („MLS“) in den böhmischen Ländern. Wien, Justiz und Erinnerung Nr. 10/Mai 2005.

  KOČOVÁ, Kateřina: Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce 1948. Praha, Soudobé dějiny 3–4/2005, s. 586–625.

  KOČOVÁ, Kateřina: Mimořádný lidový soud v Liberci a firma Johann Liebieg a Comp. Liberec, Fontes Nissae VI/2005, s. 86–115.

  KOČOVÁ, Kateřina, Obraz Němců a Německa po druhé světové válce, in: Alteritätsdiskurse im sächsisch-tschechischen Grenzraum, Chemnitz, Comes – Chemnitzer Ostmitteleuropastudien 2005, s. 49–63.

  KOČOVÁ, Kateřina: Paměti Liberecka I.- příběh Růženy Koškové- Krásné, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Liberec 2004,  s. 272–293.

  KOČOVÁ, Kateřina: Außerordentliche Volksgerichte in den böhmischen Ländern, in: Tatort KZ. Neue Beiträge zur Geschichte der Konzentrationslager. Sborník příspěvků. Ulm 2003, s. 188–200.

  KOČOVÁ, Kateřina: Příspěvek ke zhodnocení činnosti mimořádných lidových soudů v prvním retribučním období (1945–1947), in: Pax bello potior. Sborník doc. PhDr. R. Andělovi, CSc. Liberec 2004, s. 299–318.

  KOČOVÁ, Kateřina: Mimořádný lidový soud Česká Lípa a židovská problematika, in: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha-Opava 2002, s. 38–51.

  KOČOVÁ, Kateřina: Mimořádný lidový soud Liberec a některé případy související s židovskou problematikou, in: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. Sborník příspěvků. Praha – Opava 2002, s. 91–96.

 • Výuka

   ZS 2021/2022

  Kurz VN1, VPN1M, VPN1Z: "České země 1938 -1946" (vyučující Kateřina Portmann, Jan Vajskebr, Martin Veselý, Jan Zumr) : detailní sylabus a href="/images/České_země_1938_-_1946_detailní_sylabus_studující.docx" targ">vi "de

   

  --------------------------------

  Předchozí akademické roky: 

  Kurz VC1 - VC1B - text Holocaust - příběh rodiny Perlmann: a href="/images/dokumenty/VC1_-_VC1B/Příběh_rodiny_Perlmanndocx" t">v"z zde

  Kurz VC1 - VC1B: prezentace Holocaust - příběh rodiny Perlmann: viz zde

  Kurz VC1 - VC1B: text Politické procesy 50. let - kauza kulaka Votavy: a href="/images/dokumenty/VC1_-_VC1B/Životní_příběh_Františka_Votavy_-_otava.docx" targ">viz "de

  Kurz VC1 - VC1B: edice dokumentů - Politické procesy 50. let - kauza kulaka Votavy: a href="/images/dokumenty/VC1_-_VC1B/Edice_dokumentů_-_Votava.docx"""viz ze

  Kurz VC1 - VC1B: text1. Politické procesy 50. let - kauza Košková, Weiland a spol.:a href="/images/dokumenty/VC1_-_VC1B/FN_Růžena_Košková-Weiland_a_spolpdf.pdf" a"> v"z zde

  Kurz VC1 - VC1B: text2. Politické procesy 50. let - kauza Košková, Weiland a spol.: a href="/images/dokumenty/VC1_-_VC1B/FN_Joklová-Liberecký_monstrproces_Weiland_a_spopdf.pdf" ">"iz zde

  Kurz VC1 - VC1B: edice Politické procesy 50. let - kauza Košková, Weiland a spol.: viz zde