Skip to main content

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

vedoucí katedry

Budova P, P-03030
tel: +420 48 535 4240
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Konzultační hodiny

čtvrtek 9:30-10:30 hod., dále dle dohody na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Profesní životopis

  PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. (nar. 1974)

  Odborně se zabývá především problematikou československých dějin v 60. až 80. letech 20. století a světovými dějinami v kontextu československých dějin tohoto období. V r. 2006 ukončil doktorandské studium na FF UK v Praze obhájením disertační práce na téma „Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století" (v r. 2008 vyšla knižně pod názvem „Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století").

  Od července do prosince 2001 působil jako stipendista Ústavu pro evropské dějiny v Mohuči, v lednu a únoru 2002 absolvoval vědecký pobyt v Centru pro srovnávací evropské dějiny v Berlíně a v březnu 2005 pobýval ve Vídni jako stipendista Rakouské výměnné služby.

  Na katedře historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL zajišťuje výuku pomocných věd historických a částečně též moderních dějin, mj. vede bakalářské a diplomové práce zaměřené především na československé dějiny 60. – 80. let 20. století.

   

 • Publikace

  • Přehled publikační činnosti (2004 – 2009)
  • Monografie a edice dokumentů
  • Hnutí revoluční mládeže 1968 – 1970. Edice dokumentů. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, č. 39. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004
  • Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha, Prostor 2008
  • Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007. Eds. Petr Blažek a Jaroslav Pažout. Praha, Pulchra 2008
  • Odsunutí hrdinové. Faksimilová edice dokumentů/Abgeschobene Helden. Faksimile-Dokumentenedition. Praha, Národní archiv 2008 (se Zdenkou Kokoškovou)
  • Články, studie a dílčí edice dokumentů v odborných periodikách a sbornících
  • Die tschechoslowakische und die westeuropäische Studentenbewegung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, in: Der Donauraum, 48. Jg., Nr. 1-2/2008 (1968 und Mitteleuropa), S. 69 - 79
  • Československé studentské hnutí v šedesátých letech 20. století/Die tschechoslowakische Studentenbewegung der 1960er Jahre, in: Crossing 68/89. Grenzüberschreitung und Schnittpunkte zwischen den Umbrüchen/Překračování hranic a průsečíky mezi přelomy. Berlin 2008
  • Československé studentské hnutí a protestní hnutí v západní Evropě v roce 1968. Edice dokumentů. Sborník archivních prací, r. 58, č. 1/2008, s. 151 – 202
  • Gilcher-Holteyová, Ingrid: Hnutí ´68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě. Praha, Vyšehrad 2004, doslov, s. 132 – 143
  • „Chceme světlo! Chceme studovat!" Demonstrace studentů z vysokoškolských kolejí v Praze na Strahově 31. října 1967, in: Paměť a dějiny, r. 2, č. 1/2008, s. 4 – 13
  • Im Totaleinsatz. Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich/Totální nasazení. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. (kapitola Von der Freiwilligenarbeit zur Zwangsarbeit, spoluautor Martin Hořák). Katalog k výstavě. Vyd. Česko-německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci Topografie teroru. 2008
  • K dějinám fondu Sčítání obyvatelstva v roce 1939, in: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, č. 16/2006, s. 333 – 380
  • Mezinárodní solidarita s perzekvovanými signatáři Charty 77, in: Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977 – 1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21. – 23. března 2007. Ed. Markéta Devátá – Jiří Suk – Oldřich Tůma. Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2008, s. 155 - 162
  • Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem v Praze, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu Českoněmeckého fondu budoucnosti. Praha, Státní ústřední archiv v Praze 2004 (spoluautor)
  • Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, in: Petr Blažek (ed.): A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948 – 1989. Praha, Academia 2008, s. 111 – 132
  • Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979 (edice dokumentů), in: Sborník archivních prací, r. 55, č. 1/2005, s. 215 - 272
  • Osudy zapomenutých hrdinů. Příběhy německých antifašistů z ČSR. Ed. Zdenka Kokošková. Praha, Národní archiv 2008, heslo Edmund Hünigen, s. 32 – 37
  • Pracovní archiv Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a jeho zabavení v roce 1986, in: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 2/2008, s. 90 – 109
  • Působení Ivana Dejmala ve studentském hnutí, in: Paměť a dějiny, r. 2, č. 2/2008, s. 43 – 49
  • Reakce československých studentů v době Pražského jara na protestní hnutí na Západě, in: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. II. Red. Zdeněk Kárník a Michal Kopeček. Praha, Dokořán a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004, s. 213 – 227
  • Studentské hnutí na Vysoké škole zemědělské v Praze v době Pražského jara, in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea 9/2004, s. 133 - 137
  • Špatně utajený proces. Proces s VONS a jeho ohlas ve světě: disidenti před soudem, soudci na divadelní scéně, in: Dějiny a současnost, r. 26, č. 6/2004, s. 36 - 39
  • Úřady práce v protektorátu, in: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004. Red. Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška a Jaroslav Pažout. Praha, Státní ústřední archiv v Praze 2004, s. 51 – 62
  • Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 1/2007 (redakce, úvod, s. 5)
  • Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 2/2008 2007 (redakce, úvod, s. 4 – 5)
  • Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, in: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989. Red. Petr Blažek. Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze – Dokořán 2005, s. 96 – 110
  • Zpřístupnění fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (s Monikou Sedlákovou), in: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, č. 14/2006, s. 201 – 256

  Články v periodikách (denní tisk a časopisy)

  • Occupation of Czechoslovakia in August 1968/Okupace Československa v srpnu 1968, in: Time for Students, č. 5-6, červen-srpen 2008, s. 9 – 11
  • Husák nenarazil na větší odpor, in: Lidové noviny, 21. 8. 2004

  Recenze, anotace

  • Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940 – 1945. Ed. Jan Kuklík, Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. Praha, Karolinum 2005, in: in:
  • Liberecké publikace ke čtyřicátému výročí okupace Československa, in: Fontes Nissae, r. IX/2008, s. 230 – 233
  • Václav Havel František Janouch Korespondence 1978 – 2001. Uspořádal František Janouch, ediční příprava Květa Jechová, redakce Jan Šulc. Akropolis, Praha 2007, in: Paměť a dějiny, r. 2, č. 2/2008, s. 124 – 126

  Zprávy

  • Fond Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu v Národním archivu (s Monikou Sedlákovou), in: Historie a vojenství, r. 56, č. 1/2007, s. 125 – 127
  • Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války, in: ČAS v roce 2004. Ročenka České archivní společnosti. Praha 2005, s. 55 – 57 (se Zdeňkou Kokoškovou)
  • Studium archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, in: Archivní čtvrtletník, r. 9, číslo poslední/2003, s. 22 – 24 (s Vlastou Mádlovou)
  • Zpráva o archivní exkurzi do Bratislavy, in: Zpravodaj Historického klubu, r. 11, č. 1/2000, s. 27 - 28 (s Vlastou Mádlovou a Zdeňkem Váchou)
  • Zpřístupnění souboru mikrofilmů s dokumenty k problematice okupace českých zemí v letech 1938 – 1945, in: in: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, č. 14/2006, s. 652 – 653 (se Zdeňkou Kokoškovou)

   

 • Témata BP/DP

  bakalářské práce:

  - jednotlivé případy perzekuce v Československu v období tzv. normalizace

  - organizace KSČ v období Pražského jara (1968–1969) a tzv. normalizace (1969–1989) v jednotlivých regionech

  - problematika stížností v komunistickém Československu - případové studie

  diplomové práce: 

  - listopadové revoluce roku 1989 v jednotlivých regionech

  - Pražské jaro (1968–1969) v jednotlivých regionech

  - opozice a perzekuce odpůrců režimu v jednotlivých regionech

 • Informace pro studenty